Znajdź nas na

Zarejestruj się i odbierz kupon -10% na pierwsze zakupy w naszym sklepie!

Czy masz 18 lat?

Treści zawarte na stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Brak produktów w koszyku.

Formy dostawy

ODBIÓR TOWARÓW

1. Odbiór Produktów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym, pod adresem: ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź – w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00, do rąk własnych Klienta lub innej, pełnoletniej osoby, przez niego upoważnionej. Klient może skorzystać z usług Dostawcy, upoważnionego do odbioru Towaru w jego imieniu z Punktu Sprzedaży. Odbiór Produktów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1)osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2)osobom do lat 18; 3)na kredyt lub pod zastaw.”). Sprzedawca oraz Dostawca uprawnieni są do weryfikacji pełnoletności Klienta lub osoby, upoważnionej przez niego do odbioru Towaru, celem wykonania prawnego obowiązku Sprzedawcy, w zakresie ustalenia, iż osoby te nie mieszczą się w katalogu osób, o których mowa w art. 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Koszty odbioru Towaru z Punktu Sprzedaży przez Dostawcę w imieniu Klienta ponosi Klient. Koszty te podane są w Witrynie na etapie składania Zamówienia. Usługa odbioru i dostawy odebranego Towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa odbioru i dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowana i wymaga indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą.

3. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru, wydanie Produktów Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Dostawcy. Zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem Dostawcy Klient oświadcza, że upoważnia Dostawcę do odbioru Towaru w jego imieniu z Punktu Sprzedaży.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż dostawa Towaru przez Dostawcę realizowana jest zgodnie z następującymi zasadami:

a) Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez Dostawcę. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy;
b) Dostawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar;
c) Dostawy realizowane są przez Dostawcę tylko na terytorium Polski, w Dni Robocze w godzinach 9.00 – 19.00. Niezależnie od tego Dostawca może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy;
d) Towar dostarczany jest przez Dostawcę pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 5 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:

– zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. 4.3. c) lub 4.3. d) niniejszego Regulaminu,
– potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. b) Regulaminu.

4. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów Dostawcy, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.

5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej przez Dostawcę i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności Dostawcy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT).

W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez Dostawcę. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

7. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

X